Yowie

Yowie, is geboren onder de naam Doedinka's Lenny Oushyan op 22 augustus 2013 in Rotterdam.

Yowie is een zwart-witte Shih-Tzu reu, hij weegt ongeveer 8kg. hij is gecastereerd om gezondheidsredenen.